Ανελκυστήρες

  • Μονοκατοικίες
  • Πολυκατοικίες
  • Επαγγελματικοί-Αναβατόρια
  • Ανελκυστήρες Parking
Μονοκατοικίες

Μονοκατοικιών

Οι προβλέψεις των μελετών σε μονοκατοικίες, πολλές φορές, είτε δεν καλύπτουν την μελλοντική ανάγκη τοποθέτησης ανελκυστήρα, είτε δεν βοηθούν στην εγκατάστασή του, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη μικρού φρεατίου ή η ανεπαρκής απόληξή του, ή η έλλειψη χώρου μηχανοστασίου, κ.α.
Η εταιρία μας με τους συνεργάτες της, έχουμε πάντοτε τις λύσεις, για κάθε είδος κατασκευής σε μονοκατοικίες ή μεζονέτες, όπως:

-Όταν δεν υπάρχει φρεάτιο, και

-Όταν δεν υπάρχει χώρος μηχανοστασίου, με πολλές εναλλακτικές τεχνικές δυνατότητες, καθώς και διάφορα κατάλληλα υλικά που διαθέτει σήμερα η εξελιγμένη τεχνολογία τους.

Πολυκατοικίες

Πολυκατοικιών

Ο ανελκυστήρας είναι μία από τις βασικότερες εγκαταστάσεις των ενοίκων μιας πολυκατοικίας και μάλιστα πολυόροφης.
Με την πείρα των 2000 και πλέον ανελκυστήρων που έχουμε τοποθετήσει και συντηρούμε, μπορεί να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε εκείνον που πραγματικά χρειάζεστε και σας αρέσει, χρησιμοποιώντας πάντοτε τα πιο αξιόπιστα υλικά, ώστε να είναι ασφαλής και λειτουργικός, χωρίς βλάβες και προβλήματα. Διευκρινίζουμε δε ότι, για πολυκατοικία μέχρι 10 στάσεις, μπορεί να εγκατασταθεί μηχανικός και υδραυλικός ανελκυστήρας, ενώ για περισσότερες, μόνο μηχανικός.
Επίσης, για τις μεγάλες κυρίως πολυκατοικίας και κτίρια, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση εξυπηρέτησης ατόμων, συντάσσουμε ειδική μελέτη, με πρόταση ενδεχόμενης εγκατάστασης inverter, στην οποία προδιαγράφεται ο χρόνος απόσβεσης της οικονομικής επιβάρυνσης, από την εξοικονόμηση της αντίστοιχης ενέργειας.


Επαγγελματικοί Ανελκυστήρες

Επαγγελματικής Χρήσης

Οι επαγγελματικοί ανελκυστήρες και τα αναβατόρια, είναι γνωστό ότι, συμπεριλαμβάνονται στα πλέον βασικά και απαραίτητα μέσα και εργαλεία κάθε επιχείρησης.
Η εταιρία μας, με πολύ μεγάλη εμπειρία και σ’ αυτόν τον τομέα, πέραν του σεβασμού της στην ποιότητα των υλικών και της εργασίας της, των δυνατοτήτων της στην ανεύρεση λύσεων σε κάθε απαίτηση και ανάγκη, της μελέτης που προσφέρει, για κάθε περίπτωση, επισημαίνει τους ιδιαίτερους κινδύνους χρήσης των επαγγελματικών ανελκυστήρων και αναβατορίων, για την πρόληψη σοβαρών εργατικών ατυχημάτων που, δυστυχώς, παρατηρούνται στους αντίστοιχους χώρους, όταν είναι χαμηλό το ποιοτικό επίπεδο, καθώς και η συντήρησή τους.

Ανελκυστήρες Parking

image 1 0f 6 image 1 0f 6 image 1 0f 6 image 1 0f 6 image 1 0f 6 image 1 0f 6