Μηχανικοί Ανελκυστήρες

image 1 0f 3 image 2 0f 3 image 3 0f 3

Ο Μηχανικός Ανελκυστήρας είναι ο παλαιότερος τύπος ανελκυστήρα. Η κινητήριος δύναμη εκτός από την βαρύτητα είναι μια τροχαλία προσαρμοσμένη σε μειωτήρα και αυτός με τη σειρά του σε ένα ηλεκτροκινητήρα. Από τη μία μεριά της τροχαλίας αναρτάται ο θάλαμος και από την άλλη το αντίβαρο. Ο θάλαμος και το αντίβαρο βρίσκονται σε σταθερή κατακόρυφη τροχιά , ανάμεσα σε ράγες. Η εντολή της κίνησης δίνεται στον ηλεκτροκινητήρα από τον ηλεκτρονικό πίνακα-εγκέφαλο του ανελκυστήρα. Την δεκαετία του '80 ο μηχανικός ανελκυστήρας δέχθηκε τα πρώτα <<πλήγματα>> ,στην Ελλάδα τουλάχιστον, από τον υδραυλικό ανελκυστήρα τον οποίο η αγορά γρήγορα δέχθηκε για δύο πολύ βασικούς λόγους. Πρώτον για την δυνατότητα του να κάνει αυτόματο απεγκλωβισμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και δεύτερον το χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα και με την βοήθεια της τεχνολογικής ανάπτυξης ο μηχανικός ανελκυστήρας μπορεί πλέον να κάνει απεγκλωβισμό με την βοήθεια UPS, αλλά και να επιτυγχάνει πολύ καλής ποιότητας διαδρομές στις οποίες οι αλλαγές ταχύτητας και τα σταματήματα είναι ανεπαίσθητα. Στο τελευταίο βοήθησε πολύ η ανάπτυξη τις τεχνολογίας των inverter.

Τα πλεονεκτήματα του Μηχανικού Ανελκυστήρα:

1. Χαμηλότερη εγκατεστημένη ισχύς

Παρ’ όλο που, ως γνωστόν, ο μηχανικός ανελκυστήρας καταναλώνει ενέργεια και κατά την κάθοδο του θαλάμου, η χρήση αντίβαρου του επιτρέπει να λειτουργεί με χαμηλότερη εγκατεστημένη ισχύ σε σύγκριση με τον υδραυλικό ανελκυστήρα.

2. Δυνατότητα πολλών διαδρομών – ακρίβεια σταματήματος

Ο μηχανικός ανελκυστήρας, χάρη στη χρήση του inverter, μπορεί να εκτελεί πολλές διαδρομές με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια σταματήματος της τάξης του +-3mm. Ο συνδυασμός αυτός τον καθιστά ιδανική λύση για περιπτώσεις κτιρίων μεγάλης διαδρομής, όπου μετακινείται μεγάλος αριθμός ατόμων

3. Ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)

Η μηχανή και ο πίνακας τοποθετούνται εντός του φρεατίου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε την υπερύψωση του κτιρίου και αξιοποιούμε επικερδώς τα τετραγωνικά του χώρου που θα δεσμεύονταν για μηχανοστάσιο. Στις περιπτώσεις των ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο, χρησιμοποιούνται μηχανές χωρίς μειωτήρα, ελαττώνοντας έτσι το θόρυβο, τη μηχανική φθορά και αυξάνοντας το συντελεστή απόδοσης της εγκατάστασης.

4. Χαμηλό κόστος εγκατάστασης (μεγάλες διαδρομές)

Στις μεγάλες διαδρομές (άνω των 25 μέτρων) το κόστος τοποθέτησης του μηχανικού ανελκυστήρα είναι χαμηλότερο, γιατί ο υδραυλικός απαιτεί ειδικές λύσεις.

5. Συμμετρική φόρτιση οδηγών

Στον μηχανικό ανελκυστήρα, κατά κανόνα, οι οδηγοί είναι τοποθετημένοι στο μέσο του θαλάμου. Η συμμετρική φόρτιση ελαττώνει τις καμπτικές φορτίσεις που δέχονται οι οδηγοί και τα σημεία ολίσθησης ή κύλισης του πλαισίου ανάρτησης. Έτσι, η καταπόνηση και φθορά των εξαρτημάτων κατά τη λειτουργία ελαχιστοποιούνται.

6. Δυνατότητα οικολογικού ανελκυστήρα

Ο μηχανικός ανελκυστήρας μπορεί να εφοδιαστεί με διατάξεις που του επιτρέπουν να χαμηλώσει την ενέργεια που χρησιμοποιεί έως και 50%.

7.Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μικρής κατανάλωσης ρεύματος

8.Χαμηλό κόστος λειτουργίας-συντήρησης και επισκευών λόγω περιορισμένων φθορών

9.Μεγάλη διάρκεια ζωής του ανελκυστήρα