Συντήρηση ανελκυστήρων

Συντήρηση Ανελκυστήρων

Συντήρηση = λιγότερες βλάβες

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, πρωτίστως, αποσκοπεί στην ασφάλεια των επιβατών. Επίσης, επιβραδύνει σημαντικά τις φθορές και αποτρέπει τις περισσότερες βλάβες του, αυξάνοντας παράλληλα τον χρόνο ζωής του, αλλά και περιορίζοντας σημαντικά τις οικονομικές επιβαρύνσεις του.
Για τους λόγους αυτούς, από την κείμενη Νομοθεσία, ορίζεται ως υποχρεωτική η μηνιαία συντήρησή του, καθώς και των συστημάτων και εξαρτημάτων του, ενώ σε εγκαταστάσεις με αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση, αντίστοιχα, δύο (2) συντηρήσεων.
Η εταιρεία μας διενεργεί τις συντηρήσεις αυτές, με απόλυτη πάντοτε σχολαστικότητα στην επιβαλλόμενη συχνότητα και προσοχή ανά έργο, βάσει Κ.Υ.Α, με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Η συντήρηση περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

  • καθαρισμός – λίπανση
  • έλεγχος των κυκλωμάτων ασφαλείας
  • έλεγχος συρματοσχοίνων
  • έλεγχος του κινητήριου μηχανισμού
  • έλεγχος απεγκλωβισμού
  • έλεγχος σύσφιξης κλεμών στον πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα
  • έλεγχος αρπάγης
  • έλεγχος ολισθητήρων και ράουλων
  • έλεγχος για διαρροές (στα υδραυλικά)
  • έλεγχος ρεγουλατόρου (στα μηχανικά)