Οδηγίες απεγκλωβισμού

 • Ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα
 • Υδραυλικού ανελκυστήρα
 1. Ενημερώνουμε τους επιβάτες ότι θα πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός και προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε.
 2. Εντοπίζουμε την ακριβή θέση που έχει σταματήσει ο θάλαμος.
 3. Κλείνουμε τον τριφασικό διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης του ανελκυστήρα.
 4. Σε περίπτωση που ο θάλαμος βρίσκεται κοντά σε πόρτα ορόφου, κάνουμε τα εξής:
 5. Εάν η θύρα ορόφου δεν ανοίγει, τότε και μόνο τότε χρησιμοποιούμε το κλειδί απασφάλισης θυρών για να την ανοίξουμε (εάν είναι νέου τύπου πόρτα)
 6. Η παίρνουμε ένα ίσιο κατσαβίδι (μεσαίου μεγέθους), το τοποθετούμε στην υποδοχή της κλειδαριάς, το γυρίζουμε απαλά δεξιά ή αριστερά, και ταυτόχρονα τραβάμε την πόρτα να ανοίξει. Ελευθερώνουμε με προσοχή τον εγκλωβισμένο (εαν είναι παλαιού τύπου πόρτα)
 7. Σε περίπτωση που ο θάλαμος δεν βρίσκεται κοντά σε πόρτα ορόφου, αλλά είναι ενδιάμεσα σε όροφο, πάμε στο μηχανοστάσιο και κάνουμε τα εξής:
 8. Εντοπίζουμε στη μηχανή του ανελκυστήρα το μοχλό του φρένου και το βολάν.
 9. Χαλαρώνουμε (γυρίζουμε) τον μοχλό του φρένου και κρατώντας τον συνέχεια με το ένα χέρι, περιστρέφουμε αργά το βολάν ώστε να κινηθεί ο θάλαμος
 10. Μόλις ο θάλαμος φθάσει περίπου στο επίπεδο του κοντινότερου ορόφου, (θα μας ενημερώσει για αυτό ο εγκλωβισμένος) αφήνουμε το φρένο να επιστρέψει στη θέση του και σταματά η κίνηση του θαλάμου.
 11. Σε περίπτωση που η πόρτα του ορόφου δεν ανοίγει, ακολουθούμε τα βήματα της παραγράφου 4.
 12. Ενημερώνουμε τον συντηρητή για το πρόβλημα.
 1. Ενημερώνουμε τους επιβάτες ότι θα πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός και προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε.
 2. Θέτουμε το διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα κίνησης σε θέση OFF. (προσοχή: όχι τον διακόπτη του πίνακα φωτισμού)
 3. Εντοπίζουμε το μπλοκ των βαλβίδων (βρίσκεται πάνω στο δοχείο λαδιού) καθώς και τη θέση της στρόφιγγας καθόδου. (χαρακτηρίζεται από κόκκινο χρώμα)
 4. Περιστρέφουμε την στρόφιγγα καθόδου αριστερόστροφα (δηλαδή αντίθετα από τη φορά περιστροφής του ρολογιού) ή την πιέζουμε ανάλογα με το μπλοκ των βαλβίδων.
 5. Συγκρατούμε την στρόφιγγα στην αριστερή της θέση ώστε να κινείται καθοδικά ο θάλαμος και παρακολουθούμε ταυτόχρονα την λυχνία ένδειξης (ισοστάθμισης) ορόφου (βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου)
 6. Όταν η λυχνία ένδειξης ορόφου ανάψει, οπότε ο θάλαμος βρίσκεται στο επίπεδο κάποιου ορόφου, απελευθερώνουμε την στρόφιγγα για να επιστρέψει στην αρχική της θέση.
 7. Εάν η θύρα ορόφου δεν ανοίγει, τότε και μόνο τότε χρησιμοποιούμε το κλειδί απασφάλισης θυρών για να την ανοίξουμε.
 8. Αφού επιτευχθεί ο απεγκλωβισμός ενημερώνουμε άμεσα τον εξουσιοδοτημένο συντηρητή και δεν επαναφέρουμε τον ανελκυστήρα σε λειτουργία.
 9. Βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
 10. Τοποθετούμε ταμπέλες ότι ο ανελκυστήρας είναι εκτός λειτουργίας