Ανακαίνιση ανελκυστήρων

Ανακαίνιση Ανελκυστήρων

Η λογική της εταιρείας μας είναι «όχι σπατάλες στα υλικά και ποτέ εκπτώσεις στην ασφάλεια».


Η ανακαίνιση ενός ανελκυστήρα σημαίνει την εξ΄ ολοκλήρου ή μερική αντικατάσταση των εξαρτημάτων του. Η ανακαίνιση, συνήθως, πραγματοποιείται για λόγους δυσλειτουργιών του, ή εκ της ανάγκης εναρμόνισής του, στα νέα πρότυπα ή οδηγίες της πολιτείας, με την έκδοση αντίστοιχης άδειας λειτουργίας του.

Σε άλλες περιπτώσεις, πέραν των λόγων ασφαλούς λειτουργίας του, πολλές φορές, προβάλλουν και άλλες ανάγκες, όπως της αισθητικής βελτίωσής του, αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας, που ιδιαίτερα σήμερα, η δεύτερη αυτή επιλογή, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, όπως παρακάτω σχετικά αναλύονται:


Αισθητική βελτίωση

- Η αισθητική βελτίωση του ανελκυστήρα σας, περιλαμβάνει συνήθως, αλλαγή του δαπέδου του, αλλαγές των κομβιοδόχων, αλλαγή εσωτερικής επένδυσης του υπάρχοντος θαλάμου, αλλαγή του φωτισμού του, κ.α.

- Είναι αυτονόητο, πως προηγουμένως ακούμε τις ιδέες σας, που μπορούν να συνδυαστούν δημιουργικά με τις προτάσεις μας, ώστε να πετύχουμε το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες σας.

- Πιο απλά, εμείς μπορούμε σας προσφέρουμε μια πολύ πλούσια γκάμα προτάσεων και ενταλλακτικών λύσεων. Εσείς, θα διαλέξετε, πάντοτε με την βοήθειά μας, συνδυάζοντας με τον καλλίτερο τρόπο, τα οικονομικά σας, με αυτό που ταιριάζει στην αισθητική σας.


Εξοικονόμηση ενέργειας

Οι αναβάθμιση του ανελκυστήρα, τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εταιρίας μας, με την πολύχρονη εμπειρία της και τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, θα μπορέσει να σας δώσει λύσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ανελκυστήρα σας. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση της τεχνολογίας inverter, συσκευή η οποία τροφοδοτεί τον κινητήρα με ρεύμα μεταβαλλόμενης συχνότητας και έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των υπερεντάσεων του ρεύματος στον κινητήρα, άλλα και στην ηλεκτρική του εγκατάσταση. Επί πλέον, το inverter τροφοδοτεί τον κινητήρα ανάλογα με το φορτίο που έχει ανάγκη κάθε φορά.

Έχουμε εφαρμόσει με επιτυχία την τεχνολογία inverter, σε πολλούς μηχανικούς ανελκυστήρες και είμαστε από τις πρώτες εταιρίες που το έχουν εγκαταστήσει και σε υδραυλικούς ανελκυστήρες.


Εάν ο ανελκυστήρας σας χρειάζεται ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμό, θα σας εξυπηρετήσουμε προσφέροντάς σας τις πιο σύγχρονες, πιστοποιημένες και οικονομικές λύσεις.