Πιστοποίηση ανελκυστήρων

Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

Η MK LIFT σε συνεργασία με τους φορείς ελέγχων και πιστοποίησης ανελκυστήρων ΕΒΕΤΑΜ και TUV HELLAS, αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού για κάθε τύπο ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2064/Β/2008, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό για την βεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.
Στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανελκυστήρων δεν έχει περάσει από έλεγχο για την προβλεπόμενη έκδοση πιστοποιητικού καλής και ασφαλούς λειτουργίας, γεγονός που πέραν της ανάγκης ελέγχου και διασφάλισης των συνθηκών ασφαλούς λειτουργίας του, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ενδεχομένως, δημιουργίας ευθυνών, σε περίπτωση ατυχήματος.
Εμείς αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, την σύνταξη του τεχνικού φακέλου και την έκδοση του πιστοποιητικού του και των υπόλοιπων αναγκαίων εγγράφων. Είμαστε στην διάθεσή σας, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, να δούμε τον ανελκυστήρα σας, να σας συμβουλεύσουμε σχετικά, εφόσον απαιτούνται κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις, προκειμένου να καταστεί ασφαλής και νόμιμος.
Τέλος, προς ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τα:

Διαστήματα διενέργειας περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων ως εξής:

  • μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια
  • με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5 χρόνια
  • μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια για επαγγελματική χρήση, κάθε 4 χρόνια
  • με περισσότερες στάσεις, σε επαγγ. κτίρια & ξενοδοχεία έως 200 κλινών κάθε 3 χρόνια
  • δημοσίων χώρων και κτιρίων, ξενοδοχείων με περισσότερες από 200 κλίνες κάθε χρόνο